Akce 2011

 

5.,12.,19.12.2011 Pondělní Čtvrtkování pro MŠ Rajhrad- tentokrát zimní pohádky z pařezové chaloupky

08.12.2011 Hudebně-literární pásmo inspirované verši Jiřího Žáčka

si pro vás připravuje osvědčený tandem Evelína - Žižka

24.11.2011 Beseda pro žáky 3.třídy Bajky a přísloví

24.11.2011 Cestovatelská přednáška Martina Zvonaře z cesty po PERU

14.11.2011 Za pokladem kapitána Černovouse - motivační besedy pro 2. a 4. tř. ZŠ

fotografie na http://www.rajce.net/a5696488

10.11.2011 Beseda pro žáky 2.tříd Ilustrátoři dětských knih

10.11.2011  Vernisáž výstavy obrazů a šperků Oldřicha Jedličky

08.11.2011 Přednáška pro MSC Hraje nám J.Suk

7.,14.,21.,28.11.2011 Pondělní Čtvrtkování pro MŠ Rajhrad -tentokrát o Křemílkovi a Vochomůrkovi

03.11.2011  Vzpomínka na Simonou Monyovou

Večer 3. listopadu měla v knihovně vyprávět o své práci a o svých knihách spisovatelka Simona Monyová.  Bohužel, jak všichni víme, od letošního třetího srpna již není mezi námi. Přemýšlela jsem, jak naložit s uvolněným termínem a napadlo mě, že v Rajhradě žije Simonina dlouholetá kamarádka Eva Černíková, která zhudebnila a nazpívala několik písňových textů Monyové. Jejich cédéčko vyšlo pod názvem Otrokyně lásky. Takže jsme onoho večera, ironií osudu v dušičkový čas, zavzpomínali na spisovatelku formou jejích písní, ukázek textů jejích knih a projekcí letošní autogramiády v Knihcentru Olympia.

A rteď stručně něco k autorce. Simona Monyová byla druhým nejčtenějším současným českým spisovatelem, hned po M. Vieweghovi. Napsala 29 knih, v našem měřítku většinou bestselerů. Kniha Tchyně a uzený se dočkala i filmového zpracování. A nakonec: v naší knihovně byla jedinou autorkou, od které jsem pravidelně kupovala dva výtisky jednoho titulu a ty knihy stále kolují mezi čtenářkami, na regále je najdete jen vyjímečně.

Na závěr chci poděkovat Evě Černíkové alias Evelíně za excelentní  předvedení  vlastních písní, Valťovi Černíkovi za kytarový doprovod a Heleně Brzobohaté za správně sarkastickou deklamaci ukázek.

www.rajce.net/a6043014 - foto V.H.

31.10.2011 Komentovaná prohlídka výstavy Rajhrad v... pro žáky 9.tříd

15.09.-27.10.2011 Výstava fotografií Rajhrad v kontrastu století

10.,17.,24.10.2011 Pondělní Čtvrtkování pro MŠ Rajhrad - tentokrát o loupežníku Rumcajsovi

20.10.2011 Beseda pro žáky 1.tříd Václav Čtvrtek a jeho kouzelný mlýnek

13.10.2011 Beseda pro žáky 2.tříd Božena Němcová

06.10.2011  Beseda s pilotem RAF, plukovníkem Emilem Bočkem - setkání s bývalým stíhacím pilotem 310.čs. perutě, jež svěžestí a vitalitou svých 88 let odporuje všem přírodním zákonům

https://www.rajce.net/a5683098

3.-9.10.2011 Týden knihoven plný "benefitů"

První říjnový týden bývá pro knihovny zpravidla hektický. V tomto termínu (letos je to 3. – 9. říjen) se celostátně vyhlašuje tzv. Týden knihoven. Významově správně by ale mělo být „Týden čtenáře“, neboť v tomto čase knihovny pečují o své čtenáře ještě intenzivněji, než je běžný standart.

A na co se mohou těšit čtenáři naší městské knihovny?

Kromě besedy s pilotem RAF plukovníkem Emilem Bočkem (6. října v 18 hod.) proběhne celý týden amnestie dlužníků a burza nebo prodej vyřazených knih.

Pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ vyhlašujeme novou literárně-výtvarnou soutěž. Loni si děti užily při spisování hororových příběhů, které si také samy ilustrovaly. Letos budou po vzoru Gerarda Durrella popisovat humornou příhodu s domácím mazlíčkem. Výtvarnou stránku soutěže bude prezentovat vlastní fotografie popisovaného zvířátka.

Dětem z MŠ je připraven projekt PONDĚLNÍ ČTVRTKOVÁNÍ. Každý měsíc se děti seznámí s jednou poutavou figurkou z příběhů Václava Čtvrtka. Po přečtení příslušné pohádky v knihovně a malém kvízu si žáčci ve školce postavu zpracují výtvarně – nejlepší práce pak budou vystaveny v půjčovně.

Třešničkou na dortu čtenářských benefitů je bezplatná roční registrace pro nové čtenáře. Jako každý rok rozšiřujeme tuto možnost zdarma se přihlásit do knihovny na celý říjen – zcela bezplatně můžete vybírat z bohatého knižního fondu naší knihovny po celý rok!

Těšíme se na vaši návštěvu!

15.09.2011 Vernisáž výstavy fotografií Rajhrad v kontrastu století

Prvotním impulzem postavit do kontrastu téměř stoleté snímky Rajhradu se současnými fotografiemi bylo setkání s fotem Rajhradské občanské záložny z třicátých let min. století. Tento solidní dům s vysokými okny, elegantní měšťanskou fasádou zdobenou římsami je dnes obyčejný nevzhledný dům, nebýt hodin ve štítu snadno přehlédnutelný. Podobně to platí i o dalších objektech (radnice, sokolovna). Autorem současných fotografií je Jaroslav Šedo, textem doprovodil Petr Žižka. Staré fotografie zapůjčili paní Hochmanová a pánové Badal, Žižka, Durec, Macháček, Zálešák, Broskva aj. Děkuji všem!

27.06.2011 Besedy pro žáky 7.tříd Z rajhradských pamětí

27.06.2011 Beseda pro žáky 6.B Česká klasická pohádka

19.06.2011 Přednáška pro MSC Promenádní koncert

09.06.2011 Pasování prvňáčků na Rytíře knihy

každé dítko najde své upomínkové foto, kde přijímá čestný titul "Rytíř knihy" z rukou starosty pana Fr. Ondráčka /podrobněji na dětském webu/

26.05.2011 Besedy pro 7.třídy Rajhrad ve středověku

18.05.2011 Beseda pro 8.B Rajhrad v 2.pol. 19.st.

17.05.2011 Besedy pro 9.třídy dramatik Václav Havel

17.05.2011 Beseda pro 6.A Česká klasická pohádka

13.05.2011 Večer s Andersenem

 podrobněji na dětském webu

12.05.2011 Besedy pro žáky 5.tříd Robinson Crusoe

02.,09.,16.05.2011 Zpohádky do pohádky po celý rok - květnové pohádky a hádanky pro MŠ Rajhrad

21.04.2011 Vernisáž výstavy obrazů ing. Libuše Hochmanové

18.04.2011 Besedy pro žáky 6.tříd Světové pohádky

14.04.2011 Beseda pro žáky 2.třídy Václav Čtvrtek a jeho kouzelný mlýnek

12.04.2011 Slavnostní pochody - přednáška pro MSC Rajhrad

08.04.2011 Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže pro ženy o vtipnou povídku ze života

proběhlo v pátek 8. dubna. V průběhu soutěže se ukázalo, že zadání nebylo až tak jednoduché, ono něco jiného je vtipnou situaci zažít a úplně jiné je dát příběhu formu, styl, pointu a „hodit“ to na papír ( technicky vybavené dámy rovnou do počítače). Do zdárného konce to dotáhly jen čtyři neohrožené vtipné ženy, které se nebály svůj výtvor předložit širokému čtenářstvu webových stránek rajhradské knihovny a ve výrazně zkrácené podobě též konzumentům Rajhradského zpravodaje. Vystaveny jsou také v knihovně (čímž myslím samozřejmě dílka). Kvůli nízkému počtu příspěvků jsem se rozhodla, že nebudu uvádět pořadí jednotlivých povídek, myslím, že náš obdiv zaslouží každý z nich. Velkou statečnost prokázal  rovněž pan starosta Rajhradu František Ondráček, když se nezalekl dámské přesily a odvážně pozval na občerstvení všechny čtyři dámy, jmenovitě paní Růženu Vondráčkovu, Libuši Hochmanovu, Helenu Brzobohatou a Helenu Zedkovou. Libuška Hochmanová se bohužel pro náhlé zdravotní potíže nemohla akce zúčastnit, čímž přišla o mnoho, neboť příjemné a pohodové povídání a vtipné historky pana starosty stylově zakončily tuto soutěž, jež byla svého druhu v Rajhradě první a pevně doufám, že ne poslední.

Helena Brzobohatá: Oslava výročí-1.doc (33 kB)

Helena Zedková: Šťastné a veselé Vánoce.docx (17,6 kB)

Libuše Hochmanová: Knihovna - příběhy žen.docx (15,9 kB)

Růžena Vondráčková: Prostřeno.docx (21 kB)

07.04.2011 Přednáška Vodní záchranné služby ČČK Nové Mlýny

Úvodem nás záchranářky MUDr. Jitka Krouželová a Radka Vyskočilová seznámily s konkrétní činností Vodní záchranné služby. Následovala teoretická přednáška základů první pomoci,poté záchranářky předvedly praktický nácvik život zachraňujících výkonů. Nakonec si přítomné děti mohly vyzkoušet na figuríně, jaké jsou správné postupy první pomoci.

04.,11.,18.04.2011 Zpohádky do pohádky po celý rok - dubnové pohádky a hádanky pro MŠ Rajhrad

31.03.2011 Besedy pro žáky 3.tříd Staré pověsti české a moravské

29.03.2011 Besedy pro žáky 9.tříd Karel Čapek

24.03.2011 Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou

Tradiční akce  BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY   završila Městská knihovna pozváním brněnské spisovatelky Věry Řeháčkové. Paní Řeháčková píše romány pro ženy a dívky a také dobrodružné a fantasy příběhy pro děti (děj několika je zasazen do prostředí Rajhradu). Omračující je počet jejích vydaných knih – s posledním románem  Dívka s cizí tváří  je jich přesně 116!  Letos jí vyjde ještě sedm titulů.

Osobní setkání bylo velmi příjemné. Paní Řeháčková je milá dáma, která v sobě nezapře temperamentní děvče z Moravy. S přehledem si poradila s oběma třídami rajhradských šesťáků, jimž v dvouhodinových! besedách podrobně odpovídala na dotazy týkající se spisovatelské činnosti i soukromého života. V půjčovně potom ochotně podepsala všechny své knihy, které máme ve fondu. Podvečerní  pohodové besedování se čtenářkami v knihovně uzavřelo zajímavý a podnětný den, strávený ve společnosti této obdivuhodné ženy.

16.03.- 24.06.2011 Výstava papírových hradů, zámků a tvrzí žáků 4.třídy ZŠ

10.03.2011 Besedy pro žáky 1.tříd Václav Čtvrtek a jeho kouzelný mlýnek

07.,14.,21.03.2011 Zpohádky do pohádky po celý rok -březnové pohádky a hádanky pro MŠ Rajhrad

03.03.2011 - 20.04.2011 Výstava Dany Bobkové Keramika a drát

10.02.2011 Besedy pro žáky 4.tříd Staré pověsti české a moravské

09.02.2011 Beseda pro MSC Rajhrad

07.,14.,21.02.2011 Zpohádky do pohádky po celý rok -únorové pohádky a hádanky pro MŠ Rajhrad

27.01. Besedy pro žáky 1.tříd Josef Lada

19.01.2011 MŠ Holasice - prohlídka knihovny a výstavy paličkování

13.01.2011 Aljaška - mystérium řeky

Cestovatelská přednáška Marka a Dagmar Srbových se těšila velkému zájmu zejména rajhradských vodáků. Necelých 60 návštěvníků besedy shlédlo pásmo, které bylo sestaveno z diapozitivů, videofilmů, 3D animací terénu, krátké rozhlasové hry a hlavně nezapomenutelných zážitků účastníků výpravy na poslední nedotčená místa země, kde je plavba po řekách jedinou možností, jak proniknout do lůna divoké přírody.

14.01.2011 Předávání cen za vítězné příspěvky do soutěže HORORŮ SE NEBOJÍME - podrobněji na dětském webu

06.01. - 31.01.2011 Křehká krása paličkovaných krajek

03.,10.,17.01.2011 Zpohádky do pohádky po celý rok - lednové pohádky a hádanky pro MŠ Rajhrad