O NÁS

 

O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Městská knihovna Rajhrad je veřejná univerzální knihovna, která získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje literaturu, uspokojuje kulturní potřeby obyvatelstva a poskytuje informacce odborného i obecného charakteru. Poskytuje uživatelům přístup na internet.

Městská knihovna Rajhrad je organizační složkou města Rajhradu.

www.rajhrad.cz

www.virtualtravel.cz/rajhrad/benediktinske-opatstvi-rajhrad/exterier.html

www.virtualtravel.cz/rajhrad/benediktinske-opatstvi-rajhrad/pamatnik-pisemnictvi-na-morave.html

https://www.virtualtravel.cz/rajhrad/benediktinske-opatstvi-rajhrad/klasterni-kostel.html