CENÍK

 

 

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  30 a 60 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  20 Kč
2. upomínka  40 Kč
3. upomínka  60 Kč
Upomínací dopis  120 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.